Page 109 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 109

  e-Posters
SESSION 1
    P9
     ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΪΝΩΔΟΓΟΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ROTEM ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Δέσποινα Ιορδανίδου1, Μαρία Τζήμα1, Ντανιέλα Στεφάνοβιτς1, Τάνια Ζέμου1, Σόνια Σταπασίδου1, Αλεξάνδρα Σιουφτά1, Ελένη Κατσίκα1
1 Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
  Η διαχείριση ασθενών με όγκους ήπατος που προσέρχονται για ηπατεκτομή αποτελεί ιδιαίτερη αναισθησιολογική πρόκληση, εξαιτίας της λειτουργικής πολυπλοκότητας του οργάνου αλλά και των εμφανιζόμενων διαταραχών πήξεως.
Σκοπός: της εργασίας είναι η παρουσίαση περιστατικού ασθενούς με όγκο ήπατος που υποβλήθηκε σε ηπατεκτομή, και στον οποίο αναγνωρίστηκε διεγχειρητικά, με τη βοήθεια θρομβοελαστομετρίας ROTEM, μία εγκατεστημένη και ταυτόχρονη συνύπαρξη υποϊνωδογοναιμίας και ινωδόλυσης
Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής ηλικίας 56 ετών, ΒΣ 110kg, καπνιστής, προγραμματίστηκε για εκλεκτική ηπατεκτομή, λόγω μάζας ΔΕ λοβού ήπατος. Από τον προεγχειρητικό έλεγχο καταγράφηκαν: ιστορικό HBV λοίμωξης, MELD score 24, αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή με manidipine, έντονη εκτακτοσυστολική αρρυθμία υπό αγωγή με bisoprolol και ranolazine, σπινθηρογραφικός και στεφανιογραφικός έλεγχος μυοκαρδίου (2017) θετικός για μικρής έκτασης ισχαιμία μικρών αγγείων. Κατά τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο καταγράφηκαν Mallampati ΙΙ και El Ganzouri score 5, φυσιολογική ακρόαση πνευμόνων, και μικρή διαταραχή πηκτικότητας (INR=1,16, PLT=116.000). Η εισαγωγή στην αναισθησία έγινε με προποφόλη, φεντανύλη και ροκουρόνιο, και η διατήρηση με δεσφλουράνιο (MAC 1,1) και i.v. έγχυση ρεμιφεντανύλης. Τοποθετήθηκαν ΚΦΚ, αρτηριακή γραμμή και σύστημα αιματηρής μέτρησης καρδιακής παροχής CO και SVV. Οι αρχικές τιμές CO και SVV ήταν 5,8 L/min και 8 αντίστοιχα, ΣΑΠ 100-120mmHg, ΔΑΠ 60-80mmHg και HR 55/min, ενώ ο ασθενής ήταν αεριομετρικά σταθερός. Μιάμιση ώρα μετά την τομή του δέρματος, κατά τη διάνοιξη του ήπατος παρατηρήθηκε έντονη αιμοδυναμική αστάθεια, με ΣΑΠ 60 mmHg, αύξηση HR έως 140/ min, σημαντική μείωση CO σε 2,6 L/min, και αδυναμία καταγραφής SVV, οπότε ξεκίνησε ινότροπη υποστήριξη με νοραδρεναλίνη και φαινυλεφρίνη, που οδήγησε σε παροδική αύξηση ΑΠ, χωρίς αντίστοιχη μείωση HR. Ακολούθησε τιτλοποιημένη χορήγηση εσμολόλης, και σταδιακή μείωση της HR. Καταγράφηκε σημαντική μείωση Hb από 12,4 σε 8,5g/dL, και μεταβολική οξέωση, με τιμές PH 7,11 και LAC 10mmol/L. Η διενέργεια ROTEM ανέδειξε την ταυτόχρονη παρουσία υποϊνωδογοναιμίας και ινωδόλυσης: EXTEM CT=100, MCF=42, A5=29, APTEM LY30=32%, FIBTEM CT=89, MCF=9, A5=7. Οι χειρουργοί διαπίστωσαν διάχυτη ενδοηπατική ρήξη του όγκου. Χορηγήθηκαν άμεσα 2gr fibrinogen concentrate και 1gr τρανεξαμικό οξύ, ενώ έγινε μετάγγιση 3 μονάδων RBC. Στο τέλος του χειρουργείου η Hb ήταν 9g/dL, οι τιμές ABGs ελαφρώς βελτιωμένες (PH 7,22–LAC 8), ενώ η διενέργεια επαναληπτικού ROTEM κατέγραψε σημαντική βελτίωση του θρόμβου: EXTEM CT=86, MCF=51, A5=38, και FIBTEM CT=98, MCF= 13, A5=11. Ο ασθενής μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.
Συμπεράσματα: Η διαχείριση ασθενών με όγκους ήπατος προς ηπατεκτομή αποτελεί μία ιδιαίτερη αναισθησιολογική πρόκληση, καθώς θα πρέπει να συνεκτιμηθούν η υποκείμενη παθολογία τους και η πιθανότητα εμφάνισης σπάνιων διεγχειρητικών επιπλοκών, όπως η ενδοηπατική ρήξη όγκου, που μπορούν να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία του οργάνου, και επακόλουθη σοβαρή διεγχειρητική και μετεγχειρητική αιμορραγία. Η πρώιμη χρήση θρομβοελαστομετρίας ROTEM αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη στοχευμένη αντιμετώπιση της έλλειψης παραγόντων πήξεως και την τελική έκβαση των ασθενών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Gasteiger L., Eschertzhuber S.,Tiefenthaler W. Perioperative Management of Liver Surgery-Review on Pathophysiology of Liver Disease and Liver Failure. Eur Surg 2018; 50(3):81-86.
 109
  

   107   108   109   110   111