Page 11 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 11

  ΠΕΡΙΛΉΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΏΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3
ΠΕΡΙΌΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ESRA – HELLAS)
Ο μετεγχειρητικός πόνος ενεργοποιεί έναν αρνητικό φαύλο κύκλο και μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στους ασθενείς επηρεάζοντας την άμεση αλλά και απώτερη έκβαση τους, ενώ είναι γνωστό ότι αποτελεί προδιαθετικό παράγοντα για την ανάπτυξη χρόνιου πόνου. Επομένως, η έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου είναι υψίστης σημασίας.
Σε αυτό το σημείο προκύπτει το προφανές ερώτημα για το ποια είναι η ιδανική αναλγητική τεχνική. Η ιδανική αναλγητική τεχνική θα πρέπει να συνδυάζει πολλές και διαφορετικές ιδιότητες, μεταξύ των οποίων να ανακουφίζει από τον πόνο αλλά να μην προκαλεί πάρεση ή μυϊκή αδυναμία ειδικά σε επεμβάσεις στα κάτω άκρα, να επιτρέπει την πρώιμη εφαρμογή φυσιο/κινησιοθεραπείας, να επιταχύνει την ανάρρωση, να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών, να ελαχιστοποιεί κατά το δυνατόν τη διάρκεια νοσηλείας και φυσικά να ικανοποιεί τους ασθενείς. Είναι σαφές ότι ιδανική αναλγητική τεχνική δεν υφίσταται. Σε κάθε περίπτωση το βέλτιστο αναλγητικό αποτέλεσμα εξαρτάται και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με το είδος, τη θέση και άλλες ιδιαιτερότητες της χειρουργικής επέμβασης, με τον ίδιο τον ασθενή και παραμέτρους από το ατομικό του ιστορικό, τις προηγούμενες εμπειρίες του και τις προσωπικές του επιθυμίες και φυσικά με τις γνώσεις και προτιμήσεις των εμπλεκόμενων αναισθησιολόγων και χειρουργών καθώς και τα ισχύοντα τοπικά πρωτόκολλα.
Επίσης, είναι γνωστό ότι στους παθογενετικούς μηχανισμούς του πόνου συμμετέχουν τόσο κεντρικοί όσο και περιφερικοί μηχανισμοί και επομένως η πολυπαραγοντική προσέγγιση είναι μονόδρομος για την ικανοποιητική αντιμετώπισή του.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει ξανά έδαφος οι τεχνικές τοπικής διήθησης (Local Infiltration Analgesia-LIA) και οι τεχνικές συνεχούς έγχυσης στο χειρουργικό τραύμα (Continuous Wound Infiltration-CWI). Οι τεχνικές CWI υπερτερούν ξεκάθαρα των LIA, καθώς επιτρέπουν την παράταση του αναλγητικού αποτελέσματος. Μάλιστα, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη νεότερων συστημάτων έγχυσης, μπορεί να εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές έγχυσης η ελεγχόμενη από τον ασθενή έγχυση, η συνεχής έγχυση, η χορήγηση προκαθορισμένων bolus δόσεων ή ο συνδυασμός τους.
Τα βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και στην ασφάλεια των τεχνικών CWI είναι συχνά αντικρουόμενα μεταξύ τους. Για να προκύψουν σαφή και ασφαλή συμπεράσματα, οι τεχνικές CWI θα πρέπει να αξιολογηθούν ανάλογα με το είδος και τη θέση της χειρουργικής επέμβασης, η οποία φαίνεται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο και επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και να συγκριθούν με άλλα καθιερωμένα αναλγητικά σχήματα ή τεχνικές.
Αυτό που είναι βέβαιο, είναι ότι οι τεχνικές CWI έχουν θέση σε ένα μοντέλο πολυπαραγοντικής αναλγησίας ή/και αποτελούν μία πολύτιμη εναλλακτική όταν άλλες επιλογές αποτυγχάνουν ή αντενδείκνυνται.
Βιβλιογραφία
1.Decker H, Wu CL, Wick E. Multimodal Pain Control in Surgery 2020. Adv Surg. 2021; 55:147-157
2.Roger Chou 1, Debra B Gordon 2, Oscar A de Leon-Casasola et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists’ Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J Pain 2016 Feb; 17(2): 131-57
3.Goerig M, Gottschalk A. Beginning of continuous wound infusion with local anesthetics: with special emphasis on the contributions from Walter Capelle and Ewald Fulde. Anaesthesist. 2017;66 (7):518–529.
4.Gottschalk A, Gottschalk A. Continuous wound infusion of local anesthetics: importance in postoperative pain therapy. Anaesthesist. 2010;59 (12):1076– 1082
5.Ali A, Sundberg M, Hansson U, Malmvik J, Flivik G. Doubtful effect of continuous intraarticular analgesia after total knee arthroplasty: a randomized double-blind study of 200 patients. Acta Orthop. 2015;86 (3):373–377
    08
     ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ: TIPS & TRICKS
Βαρβάρα Φυντανίδου
Αναισθησιολόγος – Επειγοντολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΤΕΠ ΠΓΝΘ “ΑΧΕΠΑ”
  11
  


   9   10   11   12   13