Page 123 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 123

  e-Posters
SESSION 1
Σκοπός: Η εξασφάλιση του αεραγωγου ασθενων με τραχηλοπροσωπικές φλεγμονές που αντιμετωπίζονται χειρουργικά είναι πρόκληση για τον αναισθησιολόγο.Ανατομικές αλλοιώσεις, φλεγμονή και οίδημα ιστών,αποστήματα ορατά ή μη,περιορισμός κινητικότητας και ανοίγματος του στόματος(τρισμός),καθιστούν την λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση δύσκολη, ακόμη και αδύνατη.Στην περίπτωσή μας θα αναφερθούν οι δυσκολίες και θα επισημανθούν οι κίνδυνοι στην αντιμετώπιση αεραγωγού με τρισμό.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 35 ετων,82Kg,με ελεύθερο ιστορικό και καλή επικοινωνία προσήλθε απο τα επείγοντα για χειρουργική αντιμετώπιση τραχηλοπροσωπικής φλεγμονης-αποστήματος.Ο ασθενής είχε σημεία και συμπτωματα σηπτικής καταστασης, ταχυκαρδία,ρίγος,ακροκυάνωση, Α.Π~125mmHg, χωρίς εικόνα δύσπνοιας.Παρουσίαζε διάχυτο οίδημα και ερυθρότητα προσώπου(κυτταρίτιδα) αριστερά, με προβολή της παρειας λόγω αποστήματος.Απο την αξονική απεικονιζονταν εκτεταμένο απόστημα(4.9Χ6.5)εκ.εκατέρωθεν του σωματος της κ. γνάθου αριστερά επεκτεινόμενο υπογναθίως, στον μασητηρα εως το υποδοριο του τραχήλου αριστερά, με διογκωμένους λεμφαδένες υπογενειδίως,υπογναθίως,εσω σφαγιτιδικοι και οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο.Κύστη 4 εκ ανω γναθου αριστερα σχετιζόμενη με ριζα δοντιού..Λόγω της εκτεταμένης φλεγμονής,σκληρής υφής οιδήματος ιστών, και της συνοδού υπερτονίας των μυών η διάνοιξη του στόματος ήταν πολύ περιορισμένη(1,5εκ), Να τονίσω οτι ενημερωθήκαμε για το σημαντικό αυτό στοιχείο με την δήλωση του περιστατικού ως επείγον και το προωθήσαμε αμεσα στο χειρουργείο οπου παρευρισκετο και ΩΡΛ χειρουργός για επείγουσα τραχειοστομια.Εγινε εισαγωγή στην αναισθησία με προποφόλη φεντανύλη ροκουρόνιο και σουκινυλοχολίνη, ο αερισμος με μάσκα ηταν ευχερής,αλλα το άνοιγμα του στόματος δεν μετεβληθη.Αρχικά εγινε προσπάθεια λαρυγγοσκόπησης με Mccoy, αλλα ηταν αδύνατη η εισοδός του απο το στόμα .Ακολούθησε προσπάθεια με βιντεολαρυγγοσκοπιο ΜcGRATH X blade, την λάμα της δύσκολης διασωλήνωσης που είναι πιο κυρτή και πιο λεπτή σε πάχος και κατέστη ορατή η επιγλωττίδα και γλωττιδα. Δυσχερής δίοδος τραχειοσωλήνα 7 απο τους οδόντες ,ως και η προώθηση του μεσω του περιορισμένου χώρου του στοματοφαρυγγα προς την τραχεία με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η καμπυλότητα,το σχήμα και η φορά του,με οποιονδήποτε οδηγό χρησιμοποιήθηκε,και αδυναμία κατεύθυνσης και εισόδου του στην γλωττίδα.Τελικά η διασωλήνωση επετεύχθη με το ΜcGRATH X blade και τραχειοσωλήνα 7,κατευθυνόμενος μεσω ινοπτικού βρογχοσκοπιου.Λόγω ομως των αναφερθέντων δυσχερειων, ο τραχειοσωλήνας χρειαστηκε να αντικατασταθεί άμεσα μέσω μακρύ οδηγού, λόγω ρήξης τού cuff. Aποσωλήνωση ασθενή στο τελος της επέμβασης και αυτόματη αναπνοή του ,χωρίς προβλήματα με ομαλή μετεγχειρητικη πορεια.
Συμπεράσματα: Οι τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις δύνανται τάχιστα να επεκταθούν στα τραχηλικά διαστήματα,να καταστούν επείγουσες καταστάσεις, επικίνδυνες για τον αεραγωγό και την ζωή του ασθενή.Στην διάγνωση και αντιμετώπιση είναι καθοριστικός ο ρόλος της αξονικής τομογραφιας σπλαχνικού κρανίου και τραχήλου, καταδεικνύει τους χώρους και επεκταση της φλεγμονής, και ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να μπορει να εκτιμήσει. ωστε να προετοιμαστεί κατάλληλα. Μεγίστης σημασίας η αδυναμία διανοιξης του στόματος, και θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο βιντεολαρυγγοσκόπιο, με την κατάλληλη λάμα, καθως και ινοπτικο βρογχοσκόπιο, οπως και παρουσία ΩΡΛ για διενέργεια επείγουσας τραχειοστομίας, λύση εσχατης ανάγκης,πιθανόν δυσχερής και με σοβαρές επιπλοκές.Η ρινική διασωλήνωση με ξύπνιο ασθενή υπο τοπική αναισθησία ή μέσω ινοπτικου βρογχοσκοπίου επίσης εχει αναφερθεί βιβλιογραφικά για διασωλήνωση σε τρισμό.
    P23
     ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟ ΛΟΓΩ ΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟ, ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Δήμητρα Ροίδη1, Ανθή Μπάρμπα1, Θεοδώρα Μούγκουλη1
1Αναισθησιολογικό τμήμα ΠΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
   123
  
   121   122   123   124   125