Page 37 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 37

    χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση
ΠΕΡΙΛΉΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΏΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6
ΌΞΥΣ ΚΑΙ ΧΡΌΝΙΌΣ ΠΌΝΌΣ
Ο ΧΠ είναι πολυσύνθετος, προκαλείται από μια πληθώρα νευροβιολογικών διαταραχών, και ο ασθενής δεν πρέπει να θεωρήσει ότι οφείλεται αποκλειστικά σε σωματικές βλάβες, ότι είναι μια απλουστευμένη κατάσταση που θα λυθεί.
Ο ρόλος των ΤΕΠ δεν είναι η πλήρης ίαση του ΧΠ αλλά η αντιμετώπιση των εξάρσεων με αγωγή διάσωσης και η παραπομπή σε ειδικά κέντρα .
Η αγωγή διάσωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει παρακεταμόλη, ΜΣΑΦ, τραμαδόλη, κεταμίνη και τοπικά αναισθητικά. Η προσθήκη οπιοειδών παραμένει αμφιλεγόμενη , κάποιοι είναι τελείως κατά, κάποιοι υπέρ και κάποιοι κάπου ενδιάμεσα, χορήγηση με ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αγωγή με την οποία προσέρχεται ο ασθενής και να μη γίνονται αλλαγές.
Το 11% των ασθενών που προσέρχονται στα ΤΕΠ λένε ότι αντιμετωπίζονται σαν άνθρωποι που ψάχνουν τη δόση τους (drug seekers). Οι ασθενείς αυτοί είναι ικανοποιημένοι όταν τους αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό, δεν περιμένουν ώρες ατελείωτες, οι θεράποντες έχουν εκπαίδευση στο θέμα του ΧΠ, λαμβάνουν μια σχετικά καλή αναλγησία , σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί και τους παραπέμπουν σε ειδικούς. Θα πρέπει ο ασθενής να λάβει ένα σημείωμα το οποίο και θα δώσει στον ειδικό στο κέντρο πόνου όπου παρακολουθείται συστηματικά.
Το θέμα των οπιοειδών είναι μεγάλο, γενικά όμως προτείνεται να ασχολείται μόνο ένας θεράπων με τη συνταγογράφηση των οπιοειδών και να φροντίζει ο ασθενής να μη μένει χωρίς φάρμακα λόγω υπερχρήσης. Δεν υπάρχει ομοφωνία, και κάποιοι στηρίζουν τη θεραπεία σε αγωγές χωρίς οπιοειδή, ενώ άλλοι θεωρούν ότι τα οπιοειδή έχουν θέση στην αντιμετώπιση του ΧΠ στα ΤΕΠ
Ο χώρος των ΤΕΠ δεν είναι σωστός χώρος για τον ασθενή με ΧΠ.
Υπάρχουν φραγμοί του συστήματος που δυσκολεύουν την αντιμετώπιση τους. Αυτοί είναι ο περιορισμένος χρόνος και η χαμηλή προτεραιότητα που δίνεται σε αυτούς τους ασθενείς στο επονομαζόμενο triage, διαλογή. Άλλοι φραγμοί είναι η έλλειψη γιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας, οικονομικά θέματα και οι συχνοί ιπτάμενοι ασθενείς ,αυτοί δηλαδή που έρχονται στα ΤΕΠ αρκετές φορές το χρόνο. Οι φραγμοί από τη μεριά των θεραπόντων είναι ο συχνός εκνευρισμός , ο φόβος μήπως τα φάρμακα που θα συνταγογραφηθούν καταλήξουν στη « μαύρη αγορά», και η επιμονή για διάγνωση. Οι γιατροί πιστεύουν ότι οι ασθενείς προσέρχονται στα ΤΕΠ λόγω έλλειψης πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Οι ασθενείς από την άλλη πιστεύουν ότι για να θεραπευτεί ο πόνος τους πρέπει να βρεθεί το αίτιο. Γιατροί και νοσηλευτές στα ΤΕΠ συμφωνούν ότι δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για τον ασθενή με ΧΠ.
Πέρα όμως από αυτό , το προσωπικό των ΤΕΠ θεωρεί ότι ένα επεισόδιο έξαρσης ΧΠ πρέπει να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλινικά σημεία και συμπτώματα
Οι ασθενείς θα συνεχίζουν να προσέρχονται στα ΤΕΠ για ΧΠ και θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση για να είναι ευχαριστημένοι θεράποντες και ασθενείς.
Το προσωπικό των ΤΕΠ θα πρέπει να έχει τις γνώσεις να διαφοροδιαγνώσει μια έξαρση ΧΠ από ένα οξύ επεισόδιο πόνου ή μια παραβατική συμπεριφορά. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση.
Ο ΧΠ διαφέρει από τον οξύ. Η απόλυτη συσχέτιση όμως ενός μη σωστά θεραπευμένου οξέως πόνου και εμφάνισης ΧΠ πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους θεράποντες.
Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι τα ΤΕΠ είναι χώρος όχι για την αντιμετώπιση και θεραπεία του ΧΠ αλλά για την αντιμετώπιση των εξάρσεων του. Δυστυχώς όμως σε πολλές περιοχές τα ΤΕΠ είναι ο μόνος χώρος όπου μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ασθενείς με ΧΠ.
Οι ασθενείς με ΧΠ θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο σεβασμό όπως και οι άλλοι ασθενείς με χρόνια προβλήματα, και όχι να περιθωριοποιούνται είτε στα ΤΕΠ είτε σε όποια άλλοι δομή υγείας βρεθούν
Επομένως, μια άλλη προοπτική που εστιάζει σε λύσεις και επιτυχείς μεθόδους θεραπείας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας αλλά και της ανακούφισης αυτών των ασθενών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
The Chronic Pain Patient in the Emergency Department, Saurin Bhatt Curr Emerg Hosp Med Rep (2016) 4:33–39,DOI 10.1007/s40138-016-0097-y
The role of the emergency department in the acute management of chronic or recurrent pain, Diane McLeod,Katherine Nelson, Australasian Emergency Nursing Journal (2013) 16, 30—36
Chronic Pain in the Emergency Department,ELIZABETH DONOVAN, PhD; MEGAN L. RANNEY, MD, MPH; A. MARC REID; JANETTE BAIRD, PhD; TRACI C. GREEN, MSc, PhDFEBRUARY 2017 RHODE ISLAND MEDICAL JOURNAL
 37
     


   35   36   37   38   39