Page 53 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 53

  ΠΕΡΙΛΉΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΏΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11
ΜΥΘΌΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΕΣ
Η εμφάνιση μετεγχειρητικής υποξαιμίας παραμένει μία από τις σοβαρότερες και συχνότερες αναπνευστικές επιπλοκές και πολλά χρόνια γνωρίζουμε ότι η χορήγηση οξυγόνου μπορεί να προλάβει την υποξαιμία. Με την εισαγωγή της πολυπαραγοντικής αναλγησίας, τη χρήση νέων φαρμάκων με μικρό χρόνο δράσης και την διενέργεια ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών, η επίπτωση της μετεγχειρητικής υποξαιμίας υπολογίζεται ότι έχει μειωθεί από το 55% μόλις στο 20% από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας.1
Παρά το γεγονός της μείωσης της επίπτωσης της μετεγχειρητικής υποξαιμίας και παρόλο που πλέον στις μέρες μας δε συστήνεται η κατά ρουτίνα χορήγηση οξυγόνου στους βαρέως πάσχοντες (ΑΕΕ, ΟΕΜ) που δεν εμφανίζουν υποξυγοναιμία, η μετεγχειρητική περίοδος σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας αποτελεί εξαίρεση. Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (Π.Ο.Υ.) το 2016 ανακοινώνει ισχυρή σύσταση για χορήγηση FiO2: 0.80 διεγχειρητικά, αλλά και μετεγχειρητικά για 2-6 ώρες, καθώς η υπεροξαιμία μειώνει σημαντικά την επίπτωση των χειρουργικών λοιμώξεων. Η σύσταση αυτή αφορά όλους τους ασθενείς που λαμβάνουν γενική αναισθησία με ενδοτραχειακή διασωλήνωση και το όφελος είναι ακόμα μεγαλύτερο σε αυτούς που υποβάλλονται σε κολο-ορθικές επεμβάσεις.2
Η σύσταση αυτή δεν γίνεται ευρέως αποδεκτή και ακολουθούν δημοσιεύσεις ανά τον κόσμο που ασκούν έντονη κριτική στην απόφαση του Π.Ο.Υ. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: Η υπεροξαιμία σχετίζεται με μείωση των χειρουργικών λοιμώξεων; Ποία είναι η επίδραση της υπεροξαιμίας στα άλλα συστήματα; Μήπως σχετίζεται με αύξηση των ατελεκτασιών και επομένως των αναπνευστικών επιπλοκών; Η υπεροξαιμία, αυξάνοντας το οξειδωτικό στρες, μήπως αυξάνει την θνητότητα;
H κριτική στην παραπάνω σύσταση γίνεται εντονότερη καθώς αποσύρονται μελέτες λόγω σφαλμάτων στη στατιστική ανάλυση. Τονίζεται συγχρόνως το γεγονός ότι στην μετά-ανάλυση του Π.Ο.Υ. δεν είχε συμπεριληφθεί η μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη μελέτη, PROXI, με 1386 ασθενείς, η οποία δεν κατάφερε να συσχετίσει την υπεροξαιμία με τη μείωση των χειρουργικών λοιμώξεων. Σε επόμενες post-hoc αναλύσεις της PRΟΧΙ μελέτης, η υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου (80%) σχετίζεται με διπλάσια συχνότητα ΟΕΜ μετεγχειρητικά, αυξημένη θνητότητα στους καρκινοπαθείς και αυξημένο κίνδυνο υποτροπής καρκίνου.3 Επιπλέον στην τελευταία δημοσιευμένη μελέτη, η υπεροξαιμία δεν φαίνεται να μειώνει τις χειρουργικές λοιμώξεις μετά από κολο-ορθικές επεμβάσεις.4 Συγχρόνως δημοσιεύονται μελέτες που περιγράφουν τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό βλάβης από το οξειδωτικό στρες.
Το 2018 ο Π.Ο.Υ, μετά από 2 μετά-αναλύσεις, ξανασυστήνει τη διεγχειρητική και μετεγχειρητική χορήγηση οξυγόνου με FiO2 0.80 (σύσταση πλέον με χαμηλή ισχύ), ισχυριζόμενοι ότι η επιβλαβής επίδραση της υπεροξαιμίας στους χειρουργικούς ασθενείς δεν είναι σίγουρη.
Αξίζει να τονιστεί ότι στην Αγγλία, το 2018, η μέση συγκέντρωση οξυγόνου που χρησιμοποιούν διεγχειρητικά είναι 0.50. Ούτε 0.30, αλλά και ούτε 0.80 που χρησιμοποιούν στην πλειονότητα των μελετών.
Το οξυγόνο παραμένει το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο φάρμακο και οι αναισθησιολόγοι κατέχουν την πρωτιά στη χρήση του. Επιδιώκοντας την νορμοξαιμία, σε συμφωνία με τη διαχείριση των βαρέως πασχόντων στα ΤΕΠ και στις ΜΕΘ, οι επόμενες μελέτες θα πρέπει να καθορίζουν τα όρια νορμοξαιμίας στους χειρουργικούς ασθενείς και να βρεθεί η κατάλληλη μέθοδος παρακολούθησης με σκοπό να αποφευχθεί και η υποξαιμία, αλλά και η υπεροξαιμία.5
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Kai Liu , J Brady Scott , Guoqiang Jing , Jie Li . Management of Postoperative Hypoxemia, Respir Care 2021 Jul;66(7):1136-1149
2. Bischoff P, Gastmeier P, Allegranzi B, et al.New WHO recommendations on intraoperative and postoperative measures for surgical site infection prevention: an evidence-based global perspective. Lancet Infect Dis. 2016;16:288–303
3. Oldman AH, Cumpstey AF, Martin DS, Grocott MPW Data integrity issues: catalyst for a more robust approach to research on perioperative oxygen therapy? Perioper Med (Lond). 2019 Jul 4;8:7
4. Scott K Shaffer , Tito D Tubog , Terri D Kane , Nathan E Stortroen Supplemental Oxygen and Surgical Site Infection in Colorectal Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis AANA J. 2021 Jun;89(3):245-253.
5. Satoshi Suzuki, Oxygen administration for postoperative surgical patients: a narrative review, J Intensive Care 2020 Oct 14;8:79
    31
     ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Μαρία Χριστοφάκη,
Επιμελήτρια Β ́ Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
  53
  

   51   52   53   54   55