Page 65 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 65

  ΠΕΡΙΛΉΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΏΝ
ΛΌΓΌΙ – ΑΝΤΙΛΌΓΌΙ 2
Ό ΒΑΘΥΣ ΝΕΥΡΌΜΥΪΚΌΣ ΑΠΌΚΛΕΙΣΜΌΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΌΣ ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΌΥ ΥΠΌΒΑΛΛΌΝΤΑΙ ΣΕ ΛΑΠΑΡΌΣΚΌΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Οι λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις τα τελευταία χρόνια κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος. Ξεκινώντας από τις λαπαροσκοπικές χολοκυστεκτομές έχουν επεκταθεί και καλύπτουν όλο και μεγαλύτερο φάσμα επεμβάσεων ανάμεσα στις διάφορες χειρουργικές ειδικότητες. Επεμβάσεις που αφορούν σχεδόν όλα τα συστήματα και όργανα, μεγάλης βαρύτητας και εξειδίκευσης. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην καλύτερη έκβαση αυτών των ιδιαίτερων χειρουργικών επεμβάσεων είναι ποικίλοι. Αφορούν σε όλη την περιεγχειρητική περίοδο, από τον προγραμματισμό του κάθε ασθενή για την ενδεδειγμένη χειρουργική επέμβαση, την προαναισθητική εκτίμηση και την σωστή προετοιμασία. Η επιλογή της κατάλληλης αναισθησιολογικής προσέγγισης για την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης συμπεριλαμβανομένου την πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών ανεπιθύμητων συμβαμάτων και παράγοντες που αφορούν τη μετεγχειρητική φροντίδα και παρακολούθηση των ασθενών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται κατά την διεγχειρητική περίοδο στη χορήγηση νευρομυϊκού αποκλειστή καθώς επίσης και στην αναζήτηση του κατάλληλου βάθους αποκλεισμού για την επίτευξη των πιο ιδανικών συνθηκών για την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης και τη μέγιστη ωφέλεια που μπορεί να προσφερθεί στους ασθενείς. Έχει αποδειχτεί ότι αναλόγως του βάθους του νευρομυικού αποκλεισμού που επιτυγχάνεται κατά την διάρκεια των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, βελτιώνονται οι χειρουργικές συνθήκες ( πίεση πνευμοπεριτοναίου, χειρουργικό πεδίο ) όπως αυτές καταγράφονται από την κατάταξη Surgical Rating Scale. Η επίτευξη βαθύ νευρομυϊκού αποκλεισμού φαίνεται να συμβάλλει επίσης στην μεγαλύτερη ευενδοτότητα των κοιλιακών μυϊκών τοιχωμάτων που επιφέρει ελάττωση στην καταγραφή του αναφερόμενου μετεγχειρητικού πόνου, ως αποτέλεσμα του μικρότερου ιστικού τραυματισμού και των ελαττωμένων πιέσεων εμφύσης. Ασθενείς στους οποίους μετά την εισαγωγή στην γενική αναισθησία χορηγήθηκε διεγχειρητικά μυοχάλαση είτε σε στάγδην μορφή είτε σε επαναλαμβανόμενες δόσεις, με στόχο την καταγραφή TOF 0 με PTC από 1 ή και παραπάνω, που μετά το πέρας της χειρουργικής επέμβασεις έγινε πλήρης αναστροφή της μυοχάλασης, ανέφεραν άμεσα μετεγχειρητικά καλύτερα σκόρ στην κατά VAS κλίμακα εκτίμησης του πόνου. Επίσης οι ανάγκες των ασθενών αυτών σε μεταγχειρητική αναλγησία ήταν μικρότερες συγκρινόμενοι με τους ασθενείς που το βάθος του νευρομυϊκού αποκλεισμού που επιτεύχθηκε διεγχειρητικά ήταν μέτριο με καταγραφή TOF μεταξύ 1 έως 3. Παρά τα γνωστά πολλαπλά οφέλη των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, περισσότερες μελέτες κρίνονται αναγκαίες για τον άμεσο συσχετισμό των λαπαροσκοπικών χειρουργικών επεμβάσεων με βαθύ νευρομυϊκό αποκλεισμό και την καλύτερη μετεγχειρητική αναλγησία, η οποία ήδη αναφέρεται σε αρκετές μελέτες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Does deep neuromuscular blockade during laparoscopy procedures change patient, surgical, and healthcare resource outcomes ? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Amit D. Raval, Sohan Deshpande, Silvia Rabar, Maria Koufopoulou et al April 16, 2020 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231452
2. Deep neuromuscular block improves surgical conditions during bariatric surgery and reduces postoperative pain: a randomized double blind controlled trial.
Bart Torensma, Chris H. Martini, Martijn Boon, Erik Olofsen, et al.
Surgical Conditions in Bariatric Surgery December 9, 2016
3. Laparoscopic surgery : do we really need a deep block ?
Yasser Samhan and Mohamed Shaaban Ali J Clin Stud Med Case Rep 2018; 5: 048
4. Evaluation of surgical conditions during laparoscopic surgery in patients with moderate vs deep neuromuscular block. C. H. Martini, M. Boon, R. F. Bevers, L. P. Aarts and A. Dahan British Journal of Anaesthesia 112 (3) : 498-505 (2014)
    40
     Ο ΒΑΘΥΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΥΠΕΡ.
Τσίφτση Αικατερίνη
Αναισθησιολόγος Επιμελήτρια Ά
Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΝΕΕΣ
  65
     63   64   65   66   67