Page 69 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 69

  ΠΕΡΙΛΉΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΏΝ
ΝΌΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Εισαγωγή: Η συσκευή χορήγησης οξυγόνου υψηλής ροής (HFNC), είναι ένας τρόπος μη επεμβατικού αερισμού. Διάφορες εταιρείες (Εταιρεία Ευρωπαϊκής και Αμερικάνικης Εντατικής Θεραπείας, Πνευμονολογικές αλλά και Παιδιατρικές Εταιρείες ) προτείνουν την HFNC ως θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς με οξεία αναπνευστική δυσχέρεια, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Μερικά χρόνια μετά τη χρήση της, με επιτυχία σε παιδιά, κυρίως με σοβαρή βρογχιολίτιδα, εφαρμόστηκε η χρήση της και στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων. Ένα, όλο και αυξανόμενο σύνολο ερευνών, υποστηρίζει τη χρήση του HFNC ως αποτελεσματικό τρόπο για την έγκαιρη θεραπεία ενηλίκων με υποξαιμία και αναπνευστική ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με λοίμωξη COVID-19. H χορήγηση οξυγόνου υψηλής ροής έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη συμβατική χορήγηση οξυγόνου. Η υψηλή ροή βοηθά την αποτελεσματική απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα, και μείωση του έργου της αναπνοής, ελαττώνοντας τη δύσπνοια. Οι νοσηλευτές πρώτης γραμμής πρέπει να γνωρίζουν τη διαχείριση της, όσων αφορά τα οφέλη και τους κινδύνους αυτής της θεραπείας.
Σκοπός: Είναι η απόκτηση γνώσης όσον αφορά, τις ενδείξεις, τη διαχείριση, τη διαδικασία τοποθέτησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και τη χρήση της συσκευής χορήγησης οξυγόνου υψηλής ροής(high flow – HFNC). Η παροχή οξυγόνου εξατομικεύεται, αναλόγως συμπτωμάτων και αερίων αίματος. Σε μη ανταπόκριση του ασθενή, σε απλό ρινικό οξυγόνο, μάσκες Venturi έως ασκό μη επανεισπνοής, το επόμενο βήμα είναι η συσκευή υψηλής ροής οξυγόνου (HFNC). Πρόσφατα δεδομένα ασθενών με σοβαρή υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια ανέδειξαν μείωση της ανάγκης για διασωλήνωση μη επεμβατικού αερισμού με υψηλή ροή οξυγόνου μέσω HFNC.
Υλικό: Εκτεταμένη ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας των τελευταίων ετών με λέξεις κλειδιά «High Flow Nasal Cannula», «Clinical Guidelines (Nursing) : High flow nasal Cannula», «high flow oxygen (hfnc) devices – nursing management», σε διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
Αποτελέσματα: Η θερμαινόμενη και υγροποιημένη ρινική κάνουλα υψηλής ροής, Hi Flow Nasal Cannula (HFNC), δεν είναι απλώς μια τυπική ρινική κάνουλα με πολύ υψηλή παροχή. Θερμαίνει το οξυγόνο στους 37ο C με 100% σχετική υγρασία και μπορεί να αποδώσει 21 - 100% fi02 με ρυθμούς ροής έως 60 λίτρα/λεπτό, ανάλογη των αναγκών του ασθενή. Το θερμαινόμενο και υγροποιημένο οξυγόνο έχει πολλά οφέλη σε σύγκριση με την τυπική θεραπεία οξυγόνου. Οι υψηλές ροές και η υγρασία βελτιώνουν τη λειτουργική υπολειπόμενη ικανότητα και τη βλενολυτική κάθαρση των εκκρίσεων μειώνοντας έτσι το έργο της αναπνοής αλλά και τον καρδιακό φόρτο. Οι νοσηλευτές θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με οξυγόνο υψηλής ροής. Η μεγαλύτερη ανησυχία για τους ασθενείς με HFNC είναι η ανάγκη για επείγουσα διασωλήνωση εάν η θεραπεία αποτύχει, οπότε η έγκαιρη αναγνώριση των αλλαγών στην κατάσταση του ασθενούς είναι απαραίτητη. Παρακολούθηση των ζωτικών σημείων και έγκαιρη αναγνώριση αυξημένου καρδιακού και αναπνευστικού ρυθμού, αλλαγή αρτηριακής πίεσης και μείωση επιπέδων κορεσμού οξυγόνου.
Συμπεράσματα: Η HFNC μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ θεραπειών χαμηλής ροής οξυγόνου και CPAP, μειώνοντας την ανάγκη για διασωλήνωση. Μειώνει τον καρδιακό και αναπνευστικό φόρτο εργασίας και τις ενεργειακές δαπάνες συμβάλλοντας, στην άμεση πτώση της παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και τον νεκρό χώρο στους πνεύμονες αυξάνοντας την επιφάνεια που διατίθεται για διάχυση αερίων, παρέχοντας θετική πίεση στους αεραγωγούς. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία ότι η χρήση της HFNC σε ασθενείς με ιό Covid 19, μπορεί να αυξήσει την μετάδοση του, μέσω αερολύματος. Για να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος, οι ασθενείς με HFNC τοποθετούνται σε χώρους απομόνωσης με αρνητική πίεση και με προθάλαμους. Το προσωπικό πρέπει να χρησιμοποιεί πλήρη ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό για αποφυγή της μετάδοσης του ιού. Ο νοσηλευτής πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει τη συσκευή υψηλής ροής οξυγόνου, να παρακολουθεί την συγκέντρωση του, τη ροή, τη θερμοκρασία, τον ρυθμό αναπνοής και γενικότερα τα ζωτικά σημεία. Με βάση τα προηγούμενα να αξιολογεί και να τροποποιεί σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες. Η διαχείριση της ΗFNC πρέπει να γίνεται από προσωπικό με γνώση και εμπειρία στη χρήση του, που κατέχει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή ασφαλούς φροντίδας.
    43
     ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (HFNC) - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Βασιλείου Ελένη1, Σκοπελίτου Μαργίτσα2
1 Νοσηλεύτρια Msc, ΓΝΑ «Ελπίς»
2 Νοσηλεύτρια ΒΒΑ(a),Msc, ΓΝΠ «Τζάνειο»
  69
  

   67   68   69   70   71