Page 73 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 73

  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΥΠΌΨΗΦΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
    Α4
     ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 17 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 385 COVID(+) ΑΣΘΕΝΩΝ
Δέσποινα Ιορδανίδου1, Θανάσης Μπαμπζέλης1, Ντανιέλα Στεφάνοβιτς1, Ε. Θεοδώρου1, Γ. Τσουμαρόπουλος1, Ε. Ποζίδου1, Μ. Ντάβλης1, Μ. Μυλωνά1, Ε. Γεωργοπούλου1, Σ. Ζέμου1, Ε. Γρουσουζάκου1, Γ. Καρράς1, Μ. Τζήμα1, Δ.Ζαφειριάδης1, Ε. Κατσίκα1
1Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
  Η έναρξη της πανδημίας SARS-COV-2 τον Μάρτιο του 2020, δημιούργησε την ανάγκη σχεδιασμού δράσεων, για την αλλαγή της οργάνωσης και την υιοθέτηση ειδικών διαδικασιών, στο αναισθησιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου μας. Στόχος ήταν η διασφάλιση ποιότητας, η μεγιστοποίηση της ασφάλειας των ασθενών, και η προστασία του προσωπικού κατά τη διασωλήνωση και σταθεροποίηση των Covid(+) ασθενών.
ΣΚΟΠΟΣ της εργασίας είναι η παρουσίαση των απόψεων 9 ειδικών και 8 ειδικευόμενων αναισθησιολόγων, για το σχεδιασμό, οργάνωση και εφαρμογή ειδικών διαδικασιών-πρωτοκόλλων, μετά τη διασωλήνωση και σύντομη νοσηλεία ή χειρουργικής επέμβασης 385 Covid(+) ασθενών στο χώρο του χειρουργείου.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Το Μάρτιο 2020, δόθηκε εντολή από τη Διοίκηση για άμεση δημιουργία ειδικού χώρου Covid διασωλήνωσης/ χειρουργικής επέμβασης. Μετά από ανάλυση των εναλλακτικών, καταλληλότερη επιλογή κρίθηκε ο χώρος του χειρουργείου. Ακολούθησε τροποποίηση της αίθουσας, σήμανση, μεταφορά εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρου ένδυσης-αφαίρεσης ΜΑΠ, καθορισμός τρόπου μεταφοράς των ασθενών, και δημιουργία δικτύου ομαδικής ενημέρωσης-επικοινωνίας. Έως το Μάιο 2021 το τμήμα διαχειρίστηκε 385 Covid(+) ασθενείς, οι οποίοι έχρηζαν είτε νοσηλείας σε ΜΕΘ, είτε χειρουργικής επέμβασης. Η διαχείριση αφορούσε στην ασφαλή μεταφορά τους, τη διασωλήνωση-μηχανικό αερισμό, την τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής και αρτηριακής γραμμής, την αιμοδυναμική υποστήριξη, τη νοσηλεία μέχρι την ανεύρεση κλίνης ΜΕΘ, ή στην περιεγχειρητική υποστήριξή τους. Κατασκευάστηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο καταγραφής των απόψεων των αναισθησιολόγων, για την οργάνωση, την κουλτούρα ποιότητας και ασφάλειας που διαμορφώθηκε, και τα προβλήματα που ανέκυψαν. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο, στάλθηκε με email στους αναισθησιολόγους που συμμετείχαν στις Covid διασωληνώσεις/χειρουργεία, και περιείχε 17 ερωτήσεις με 10βαθμη κλίμακα απαντήσεων. Ο έλεγχος εγκυρότητας κατά Crohnbach’s a ήταν >0.7, ενώ η στατιστική ανάλυση έγινε με SpSS.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα δημογραφικά, 70,6% ήταν γυναίκες, 1 αναισθησιολόγος είχε βαθμό Διευθυντή και ηλικία> 50 ετών, το 23,6% συμμετείχε σε >80 διασωληνώσεις και το 29,4% διαγνώστηκαν θετικοί σε Covid. Η πλειοψηφία (70,6%) αξιολόγησε την υλικοτεχνική οργάνωση του τμήματος ως πολύ καλή-άριστη. Το 64,7% βαθμολόγησε την κουλτούρα ασφάλειας και ποιότητας, όπως διαμορφώθηκε, ως πολύ καλή-άριστη. 14/17 έκριναν ότι η απόφαση της διασωλήνωσης και σταθεροποίησης των Covid(+) ασθενών στο χειρουργείο ως πολύ καλή-άριστη, και αντίστοιχα 12/17 έκριναν ότι αν η διαχείριση γινόταν σε άλλο χώρο, αυτό θα ήταν πολύ κακό για την ασφάλεια τους. Η πλειοψηφία βαθμολόγησε την οργάνωση, τον εξοπλισμό του χώρου, αλλά την προετοιμασία-ανεφοδιασμό από τους νοσηλευτές ως πολύ καλά-άριστα, ενώ όλοι έκριναν ότι η παρουσία και υποστήριξη των νοσηλευτών ήταν άριστη. 15/17 θεώρησαν ότι η πρόσβαση σε ΜΑΠ ήταν πάρα πολύ καλή, ενώ έκριναν ότι η ύπαρξη στην αίθουσα αλγόριθμων, video-λαρυγγοσκοπίων, box διασωλήνωσης, και ειδικής σήμανσης ήταν εξαιρετικά μέσα για την ατομική τους ασφάλεια. Το 58,8% έκρινε τις συνθήκες μεταφοράς των ασθενών μέτριες έως πολύ κακές, με κυριότερους λόγους την κακή επικοινωνία, τη σημαντική καθυστέρηση και τη μη κατάλληλη ένδυση των τραυματιοφορέων. Τα 3 συχνότερα προβλήματα μη σχετιζόμενα με την παθολογία του ασθενή, ήταν το αίσθημα δυσφορίας από τα ΜΑΠ, η δυσκολία αναπνοής και η δυσκολία επικοινωνίας με τους ιατρούς των κλινικών Covid. Κατά τη διασωλήνωση τα 3 συχνότερα προβλήματα μη σχετιζόμενα με την κλινική εικόνα του ασθενή ήταν η αδυναμία συνεννόησης με τη ΜΕΘ(70,6%), η ανάγκη μεταφοράς στο αξονικό πριν τη διακομιδή (35,3%) και η μεγάλη αναμονή του ΕΚΑΒ (29,4%). Τέλος, η πλειοψηφία (13/17) βαθμολόγησε τις συνθήκες συνολικής διαχείρισης των ασθενών πολύ καλές έως άριστες, ενώ 14/17 βαθμολόγησαν τις ατομικές επιδόσεις τους από 7 έως 9 (με άριστα το 10).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τις απόψεις των 17 αναισθησιολόγων του τμήματος που συμμετείχαν στη διασωλήνωση-σταθεροποίηση των 385 Covid(+) ασθενών, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η εφαρμογή ειδικών διαδικασιών-πρωτοκόλλων, και συνολικά η κουλτούρα ποιότητας και ασφάλειας που διαμορφώθηκε στο τμήμα την περίοδο της πανδημίας, κρίθηκε από πολύ καλή έως άριστη. Ως κυριότερο πρόβλημα αναγνωρίστηκε η δυσκολία επικοινωνίας με τα υπόλοιπα τμήματα, κυρίως με τους τραυματιοφορείς, τη ΜΕΘ και το ΕΚΑΒ. Αυτό αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση για βελτίωση στο μέλλον.
 73
  


   71   72   73   74   75