Page 76 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 76

  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΥΠΌΨΗΦΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
    Α7
     ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ (ΧΡΗΣΗ IN VIVO ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΠΕΚΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, INVOS) ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ERCP ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ; ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Μαρία Mανωλαράκη1, Ευαγγελία Λαζανάκη1, Ελευθερία Γεωργαλή1, Μαγδαληνή Βελεγράκη2, Ειρήνη Χαϊνάκη1, Νεκταρία Πολάκη1, Γρηγόριος Πασπάτης2, Χαράλαμπος Στρούμπος3
1 Αναισθησιολογικό τμήμα Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου
2 Γαστρεντερολογική Κλινική Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου
3Καρδιοθωρακοχειρουργική κλινική ΠΓΝ Πατρών
  Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η αναζήτηση τυχόν μεταβολών του rSO2 κατά την διάρκεια της βαθιάς καταστολής στην ERCP και συσχέτιση αυτών με το βάθος καταστολής και την εμφάνιση συστηματικών καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών.
Υλικό & Μέθοδος: Προοπτική μελέτη παρατήρησης 35 διαδοχικών ασθενών που υπεβλήθησαν σε ERCP υπό βαθιά καταστολή με προποφόλη στο κέντρο μας. Το βάθος αναισθησίας εκτιμήθηκε με διφασματικό δείκτη (Bispectral Index, BIS) και τιμές 40-60 ορίστηκαν συμβατές με επιθυμητό βάθος καταστολής. Έγινε καταγραφή του rSO2 από τις βασικές τιμές (προ καταστολής) μέχρι την διακοπή της προποφόλης και κατά την αφύπνιση. Σημαντική πτώση rSO2 ορίστηκε η ελάττωση >10% σε σχέση με την βασική τιμή.
Αποτελέσματα: 35 ασθενείς εντάχθηκαν στην μελέτη με μέση ηλικία τα 67,5 έτη. Προ καταστολής, η μέση τιμή rSO2 ήταν 66.7% (εύρος 43- 90.5). Η μέση διάρκεια καταστολής ήταν 35,3 λεπτά, η μέση τιμή χορηγούμενης προποφόλης 429,5 mg και ο μέσος χρόνος αφύπνισης 8,1 λεπτά. Συνολικά, δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μέσων τιμών εγκεφαλικής οξυμετρίας και του βάθους καταστολής (τιμές BIS) κατά την διάρκεια της ERCP. Σημαντική ελάττωση rSO2 σημειώθηκε στο 4.4% όλων των καταγεγραμμένων μετρήσεων και η μέση τιμή BIS τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές ήταν 56,5 (εύρος 44-74). Δύο ασθενείς εμφάνισαν υποξυγοναιμία για >10 δευτερόλεπτα και 6 επεισόδιο υπότασης, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί αντίστοιχη σημαντική πτώση (>10%) του rSO2.
Συμπεράσματα: Οι τιμές εγκεφαλικής οξυμετρίας παρέμειναν ανεξάρτητες από το βάθος καταστολής. Μείωση rSO2 >10% καταγράφηκε σε μικρό αριθμό μετρήσεων και σε ιδανικό βάθος καταστολής ενώ δεν συσχετίστηκε με την εκδήλωση υποξυγοναιμίας και υπότασης. Τα ευρήματα αυτά ενδεχομένως αντανακλούν την ύπαρξη μηχανισμών αντιρρόπησης που εξασφαλίζουν ένα σταθερό επίπεδο εγκεφαλικής οξυγόνωσης κατά την βαθιά καταστολή στην ERCP αλλά δεν ενισχύουν την χρήση της εγκεφαλικής οξυμετρίας στην διεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών.
Mariappan R. et al. J Neurosurg Anesthesiol 2015 Cole CD et al. Neurosurgery 2007
McCulloth TJ et al. Anesthesiology 2007
 76
     74   75   76   77   78